Kategori arşivi: Kitaplarım(Yıldız Serisi)

yildiz-serisi

Ticari Matematik Kitabı

Yıldız Serisinin 7. kitabı olan Ticari Matematik kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

1. BÖLÜM: AKLIMIN KÖŞESİ

1.1. İşaret Kavramı ve İşlem Önceliği

1.2. I. ve II. Dereceden Denklemler

1.3. Rasyonel Sayılar

1.4. Ondalıklı Sayılar

1.5. Üslü İfadeler

1.6. Köklü İfadeler

1.7. Logaritma

* Kavrama ~ 1

** Öz Test ~ 1

2. BÖLÜM: ORAN ORANTI ve ŞİRKET HESAPLARI

2.1. Oran Orantı Kavramı

2.2. Orantının Özellikleri

2.3. Doğru Orantı

2.4. Ters Orantı

2.5. Bileşik Orantı

2.6. Şirket Hesapları

* Kavrama ~ 2

** Öz Test ~ 2

3. BÖLÜM: ORTALAMA BULMA

4. BÖLÜM: YÜZDE HESAPLAMALARI

5. BÖLÜM: ALIŞ, MALİYET, SATIŞ ve KAR HESAPLAMALARI

6. BÖLÜM: KARIŞIM ve ALAŞIM PROBLEMLERİ

7. BÖLÜM: FAİZ HESAPLAMALARI

8. BÖLÜM: İSKONTO HESAPLAMALARI

9. BÖLÜM: ANÜİTE HESAPLAMALARI

10. BÖLÜM: PLASMAN

İntegral Kitabı

Yıldız Serisinin 1. kitabı olan Temel Kavramlar-Sayılar kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Diferansiyel kavramı

* Belirsiz İntegral

* İntegral Alma Kuralları

* Değişken Değiştirme ile İntegral Alma

* Kısmi İntegral Alma

* Basit Kesirlere Ayırma ile İntegral Alma

* Trigonometrik Fonksiyonlarda İntegral Alma

* Belirli İntegral ve Özellikleri

* İntegral Altında Türev Alma

* Özel Tanımlı Fonksiyonlarda İntegral Alma

* Özel Dönüşümler Kullanılarak İntegral Alma

* İntegral ile Alan Hesapları

* İntegral ile Hacim Hesapları

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

Makine Mühendisliği ( Makine, motor yapımında )

Otomobil Mühendisliği (Otomobil Dizaynında )

Çevre Mühendisliği ( Su Kalite ve Çevre Modelleme veya Biyolojik Proseslere dayalı bir iş dalında )

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.

 

Türev Kitabı

Yıldız Serisinin 5. kitabı olan Türev kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Türev tanımı

* Polinom Fonksiyonların Türevi

* Toplam ve Fark Fonksiyonların Türevi

* Çarpım ve Bölüm Fonksiyonların Türevi

* Köklü Fonksiyonların Türevi

* Bileşke Fonksiyonların Türevi

* Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

* Üstel Fonksiyonların Türevi

* Logaritmik Fonksiyonların Türevi

* Kapalı Fonksiyonların Türevi

* Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi

* Parametrik Fonksiyonların Türevi

* Ters Fonksiyonların Türevi

* Logaritma Yardımıyla Türev Alma

* Yüksek Mertebeden Türev Alma

* L’ HOSPİTAL

* Türev Alma Kurallarının Polinom Sorularının Çözümünde Kullanılması

* Teğet ve Normal Denklemi

* Türevin Fiziksel Yorumu

* Artan veya Azalan Fonksiyonlar

* Ekstremum Noktalar ve Dönüm Noktası

* İçbükey(Konkav) ve Dışbükey(Konveks)

* Maksimum – Minimum Hesapları

* Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri

* Asimptot Hesapları

* Grafikler

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.

 

Özel Tanımlı Fonksiyonlar,Limit-Süreklilik Kitapları

Yıldız Serisinin 1. kitabı olan Temel Kavramlar-Sayılar kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Özel Tanımlı Fonksiyonlar Kitabı ile Neler Öğreneceksiniz?

* Fonksiyonun Tanımı

* İçine ~ Örten ~ Birebir Fonksiyon

* Sabit Fonksiyon

* Birim Fonksiyon

* Eşit Fonksiyonlar

* Ters Fonksiyon

* Permütasyon Fonksiyon

* Bileşke Fonksiyon

* En Geniş Tanım Aralığı

* Tek ve Çift Fonksiyonlar

* Fonksiyon Sayısı

* Fonksiyonlarda Dört İşlem

* Fonksiyonlarda Grafik

* Parçalı Fonksiyonlar

* Mutlak Değer Fonksiyonu

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.

 

Limit Kitabı ile Neler Öğreneceksiniz?

* Limitin Tanımı

* Limitin Özellikleri

* Parçalı Fonksiyonlarda Limit

* Mutlak Değer Fonksiyonunda Limit

* Sonsuzluk Kümesinde Limit

* 0/0 Belirsizliği

*∞/∞ Belirsizliği

*∞ – ∞  Belirsizliği

*0.∞  Belirsizliği

* Trigonometrik Fonksiyonlarda Limit

* Fonksiyonlarda Süreklilik

Kullanıldığı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

 

Trigonometri Kitabı

Yıldız Serisinin 3. kitabı olan Trigonometri kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Birim Çember

* Açı Ölçü Birimleri

* Esas Ölçü

* Trigonometrik fonksiyonlar

* Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar

* Trigonometrik Fonksiyonlarda Sıralama

* Trigonometrik Özdeşlikler

* Trigonometrik Oranlardan Biri Verildiğinde Diğer Oranların Bulunması

* Toplam Fark Formülleri

* Yarım Açı Formülleri

* Dönüşüm Formülleri

* Ters Dönüşüm Formülleri

* Sinüs Teoremi

* Kosinüs Teoremi

* Tanjant Teoremi

* Üçgenin Alanı

* Periyodik Fonksiyonlar

* Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

* Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

* Trigonometrik Denklemler

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* Bugün tüm dünyada yönler trigonometriden faydalanarak belirtilir. Trigonometri sayesinde radar icat edilmiştir. Top mermilerinin atışlarında da trigonometriden faydalanılmaktadır.

 

Problemler Kitabı

Yıldız Serisinin 2. kitabı olan Problemler kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Denklem Çözme

* Denklem Kurma

* Kesir Problemleri

* Yaş Problemleri

* Karışım Problemleri

* Hareket Problemleri

* İşçi Problemleri

* Havuz Problemleri

* Yüzde Problemleri

* Faiz Problemleri

* Kar ve Zarar Problemleri

* Grafik Problemleri

* Saat Problemleri

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler

* Grafiker vb.

Temel Kavramlar-Sayılar Kitabı

Yıldız Serisinin 1. kitabı olan Temel Kavramlar-Sayılar kitabı hakkında bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Matematiğin En Temel Kavramları

* Asal Sayılar

* Tek veya Çift Sayılar

* Ardışık Doğal Sayılar

* Doğal Sayılarda Dört İşlem

* Tam Sayılarda Çözümleme

* En Küçük – En Büyük Tam Sayı Değeri Bulma

* Taban Aritmetiği

* Faktöriyel

* Basamak Sayısı

* Bölme

* Bölünebilme

* Belli Aralıkta Bölünebilme

* Tam Bölünebilme

* OBEB – OKEK

* Rasyonel Sayılar

* Ondalıklı ve Devirli Ondalıklı Sayılar

* I. Dereceden Denklemler

* Basit Eşitsizlikler

* Üslü Sayılar

* Köklü Sayılar

* Oran – Orantı

* Mutlak Değer

* Çarpanlara Ayırma

 Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.