LİMİT:
Limitin Tanımı ve Özellikleri(3 Test)
Parçalı, Mutlak Değer ve sonsuzluk da Limit(3 Test)
Signum ve Tam Değer Fonksiyonunda Limit(2 Test)
Belirsizliklerde, Trigonometride Limit ve Süreklilik(3 Test)
Tarama – Belirsizliklerde(2 Test)
Tarama – Karma(2 Test)

TÜREV:
Türev Tanımı, Polinom Fonksiyonların ve Toplam Farkın Türevi(1 Test)
Çarpım-Bölüm ve Köklü İfadelerin Türevi(1 Test)
Bileşke Fonksiyonun Türevi(1 Test)
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi(1 Test)
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi(1 Test)
Kapalı Fonksiyonların Türevi(1 Test)

Açılan yan menülerden birini seçerek sorulara ulaşabilirsiniz.