5. SINIF

KONULAR
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgenler ve Dörtgenler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler

Matematiğin Parlayan YILDIZI