*8-Türev

türev

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Türev tanımı

* Polinom Fonksiyonların Türevi

* Toplam ve Fark Fonksiyonların Türevi

* Çarpım ve Bölüm Fonksiyonların Türevi

* Köklü Fonksiyonların Türevi

* Bileşke Fonksiyonların Türevi

* Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

* Üstel Fonksiyonların Türevi

* Logaritmik Fonksiyonların Türevi

* Kapalı Fonksiyonların Türevi

* Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi

* Parametrik Fonksiyonların Türevi

* Ters Fonksiyonların Türevi

* Logaritma Yardımıyla Türev Alma

* Yüksek Mertebeden Türev Alma

* L’ HOSPİTAL

* Türev Alma Kurallarının Polinom Sorularının Çözümünde Kullanılması

* Teğet ve Normal Denklemi

* Türevin Fiziksel Yorumu

* Artan veya Azalan Fonksiyonlar

* Ekstremum Noktalar ve Dönüm Noktası

* İçbükey(Konkav) ve Dışbükey(Konveks)

* Maksimum – Minimum Hesapları

* Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri

* Asimptot Hesapları

* Grafikler

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir