GENEL TEKRAR(TYT)

KONULAR
Doğal Sayılar-Tam Sayılar_55 Soru
Faktoriyel_24 Soru
Taban Aritmetiği_16 Soru
Bölme ve Bölünebilme_27 Soru
EKOK-EBOB_49 Soru
Rasyonel ve Ondalık Sayılar_40 Soru
KARMA – 1_40 Soru
KARMA – 2_50 Soru
I. Dereceden Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer_65 Soru
Üslü İfadeler_45 Soru
Köklü İfadeler_45 Soru
Oran Orantı_40 Soru
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
 II. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar

Matematiğin Parlayan YILDIZI