AYT MATEMATİK

KONULAR
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Periyodik Durum İçeren Problemler
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

Matematiğin Parlayan YILDIZI