Formüller & Kurallar

1. MATEMATİK

1.1. Mantık(Kurallar)

1.2. Kümeler(Kurallar)

1.3. Polinomlar(Kurallar)

1.4. II dereceden denklem(Kurallar)

1.5. II Dereceden Eşitsizlikler(Kurallar)

1.6. Parabol(Kurallar)

1.7. Türev Alma Kuralları Kitapçığı

2. GEOMETRİ

2.1. Doğruda Açılar (Kurallar)

2.2. Üçgende Açılar (Kurallar)

2.3. Açı Kenar Bağıntıları,Açıortay ve Kenarortay (Kurallar)

2.4. Dik Üçgen,İkizkenar ve Eşkenar Üçgen (Kurallar)

2.5. Üçgende Alan (Kurallar)

2.6. Üçgende Benzerlik (Kurallar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Matematiğin Parlayan YILDIZI